Угоди користувача

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Даний Договір публічної Оферти (та/або Оферта) є пропозицією Продавця укласти публічний договір про придбання товару/послуги за допомогою інтернет-магазину https://prolm.com.ua з будь-якою зацікавленою особою на умовах, передбачених нижче. 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Договір публічної оферти – публічний Договір, умови якого згідно ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, є однаковими для всіх Покупців, беззастережне прийняття умов якого Покупцем (оплата Товару у відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається акцептом даного Договору між Продавцем і Покупцем. 
Адміністрація – співробітники Продавця, уповноважені на управління Інтернет-магазином. 
Акцепт – прийняття особою пропозиції укласти Договір (натисканням на посилання "Оформити", або шляхом здійснення замовлення через оператора Інтернет – магазину).
Інтернет-магазин та/або Сайт – відповідний програмно-функціональний комплекс, розміщений на офіційному веб-сайті за адресою http://prolm.com.ua/, який дозволяє ознайомитись з Товаром/Послугами, його зовнішнім виглядом, технічними характеристиками, ціною, умовами оплати, тощо, зробити відповідне замовлення та ін. 
Продавець – зареєстровані в установленому законодавством України порядку суб'єкти господарювання ТОВ «Кюгель» (ЄДРПОУ 41324552, ІПН 413245526519, місцезнаходження: 02088, м. Київ, вулиця Харченка Євгенія, будинок 42), в залежності від виду Товару або Послуги що придбавається Покупцем, представлені Адміністрацією Інтернет-магазину. Найменування Продавця вказується в документах на передачу Товару/Послуги Покупцеві. 
Оферта – пропозиція Продавця укласти даний Договір публічної оферти на умовах, викладених в даному Договорі, що адресована необмеженому колу осіб. 
Замовлення – заявка Користувача на придбання Товару/Послуги опубліковані (представлені) в Інтернет-магазині, оформлена за допомогою заповнення відповідної електронної форми в Інтернет-магазині. 
Користувач Інтернет-магазину (далі "Користувач") - будь-яка особа, яка має доступ до Інтернет-магазину і використовує його функціональність і сервіси. 
Підтвердження замовлення – повідомлення Продавця про отримання Замовлення від Покупця та прийняття такого замовлення до виконання. 
Покупець  – будь-яка особа, що акцептувала дану публічну оферту. 
Сторони – сукупне найменування Продавця і Покупця. 
Товар – будь-які товари, інформацію про які розміщено в Інтернет-магазині. 
Послуги – будь-які послуги, що надаються Продавцем, інформацію про які розміщено в Інтернет-магазині. 
Реєстрація – процедура внесення персональних даних Користувача в спеціальну форму на сторінках Інтернет-магазину з метою здійснення доступу Користувача до персоналізованих сервісів Інтернет-магазину. При цьому Користувач стає зареєстрованим.

 

1.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1.  Даний Договір публічної оферти є публічним Договором у відповідності до ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, умови якого встановлюються однаковими для всіх Покупців.  
1.2. Факт оформлення Покупцем замовлення (натисканням на посилання "Оформити", або шляхом здійснення замовлення через оператора Інтернет - магазину) відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, вважається акцептом даного Договору Покупцем.  
1.3. Договір, укладений на підставі акцептування Покупцем цієї оферти є Договором приєднання, до якого Покупець приєднується без будь-яких винятків і/або застережень. 
1.4. Адміністрація  Інтернет-магазину в будь-який час, без повідомлення може вносити будь-які зміни в даний Договір, матеріали та інформацію, що містяться в Інтернет-магазині. Адміністрація ні за яких обставин не несе відповідальності за неактуальність інформації на Сайті, будь-які збитки, що виникли внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання ресурсу Інтернет-магазину.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


2.1. Продавець зобов’язується передати на умовах даного Договору Товар у власність Покупця та/або надати Покупцю Послугу, а Покупець зобов’язується прийняти Товар/Послугу і оплатити його/її вартість на умовах даного Договору. 
2.2. Продавець та Покупець підтверджують, що даний Договір не являється фіктивним, удаваним правочином, правочином, що вчиняється під впливом насильства або обману. 

 

3. МОМЕНТ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ


3.1. Прийняття Покупцем пропозиції укласти Договір (Акцепт) здійснюється шляхом оформлення замовлення на Товар/Послугу в Інтернет–магазині на умовах зазначених в п.1.2. цього Договору. Моментом укладення Договору є підтвердження замовлення Продавцем.
3.2. Покупець підтверджує свою згоду отримувати на свою адресу електронної пошти, що була зазначена ним при заповненні реєстраційної форми на сайті Інтернет-магазину або при фактичному використанні Інтернет-магазину, повідомлення, а також безстрокову згоду на отримання комерційних, рекламних, інших пропозицій від Адміністрації (про новинки продукції, акції та інше), а в разі, якщо Покупець висловить намір відмовитися від отримання вищевказаної інформації, він має можливість в самому листі розсилки здійснити відповідні зміни в полі прапора кнопки «відмовитися». 

 

4.  ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ


4.1. Замовлення Товару/Послуги здійснюється Покупцем через Інтернет-магазин, або за допомогою оператора Інтернет – магазину.
4.2. Оформити Замовлення через Інтернет-магазин можна після реєстрації;. При цьому Покупець має право зареєструватися на сайті лише 1 (один) раз, тобто може мати тільки один Особистий кабінет.
4.3. При реєстрації в Інтернет-магазині, або при замовленні Товару/Послуги за допомогою оператора Інтернет – магазину, Покупець зобов’язаний надати наступну інформацію про себе:
– прізвище, ім‘я, по батькові Покупця;
– контактний телефон Покупця;
– електрону адреса для зв’язку з Покупцем;
– адресу доставки Товару (у разі необхідності доставки Товару).
4.4. Покупець, що реєструється в Інтернет-магазині, отримує індивідуальну ідентифікацію шляхом надання логіна і пароля. Передача Покупцем логіна і пароля третім особам заборонена. 
4.5. Оформлення Покупцем замовлення здійснюється натисканням на посилання "Оформити", або шляхом підтвердження здійснення замовлення оператору Інтернет – магазину, відповідно.
Оформлення Покупцем Замовлення і подальша передача його до виконання, означає достатнє й повне ознайомлення Покупця з ціною Товару/Послуги, технічними характеристиками Товару, його функціональним можливостями, з інформацією про терміни поставки та умови гарантійного обслуговування, умовами надання Послуги.
4.6. Замовлення вважається прийнятим Продавцем та підлягає виконанню після Підтвердження останнім замовлення (підтвердженням є повідомлення Продавця, надіслане за допомогою засобів зв’язку Покупцю).
У випадку відсутності замовлених Товарів на складі Продавця, у тому числі із причин, що не залежать від Продавця, Продавець вправі видалити зазначений Товар із Замовлення Покупця, і повідомити про це Покупця. 
У випадку відсутності можливості у Покупця надати замовлену Покупцем Послуги, у тому числі із причин, що не залежать від Продавця, Продавець вправі видалити зазначену Послугу із Замовлення Покупця, і повідомити про це Покупця. 
 4.7. Будь-які відомості про Товар/Послуги, що містяться на сайті Інтернет-магазину, носять інформаційний характер і не можуть сприйматись як такі, що в повній мірі передають всі властивості та характеристики Товару/Послуги. У разі виникнення у Покупця питань щодо властивостей та характеристик Товару/Послуги, перед замовленням Товару/Послуги йому необхідно звернутись за консультацією до оператора Інтернет – магазину. 

 

5. ЦІНА ТОВАРУ, УМОВИ ОПЛАТИ


5.1. Ціна, за якою реалізується Товар/надається Послуга – вказується  в документах на передачу Товару/щодо надання Послуги Покупцеві. 
Продавець залишає за собою право змінювати ціни на Товари/Послуги в односторонньому порядку. При цьому, ціни на замовлені Покупцем Товари/Послуги (після підтвердження замовлення Продавцем), зміні не підлягають.
5.2. Оплата за Товар/Послугу здійснюється Покупцем у готівковій або безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця. Валюта розрахунків – гривня.
5.3. Покупець зобов’язаний оплатити замовлений Товар/Послугу у строки, погоджені Сторонами при оформленні замовлення.
5.4. При безготівковій формі оплати зобов’язання Покупця з оплати Товару/Послуги вважаються виконаними з моменту зарахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця.
5.5. У разі якщо Товар реалізується зі знижкою, інформація про наявність та розмір знижки розміщується на сайті Інтернет-магазину, та носить інформативний характер. Ціна, за якою реалізується Товар/Послуга вказується відповідно до п. 5.1. Знижки не сумуються та не додаються до інших знижок.

 

6. УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ


6.1. Зобов’язання Продавця передати Товар Покупцю виникають з моменту зарахування коштів на розрахунковий рахунок Продавця.
6.2. Строки передачі Товару Покупцю погоджуються Сторонами в кожному конкретному випадку та фіксуються в підтвердженні замовлення. Дата поставки Товару зазначається у накладних на Товар.
6.3. Доставка Товару Покупцю здійснюється на умовах, опублікованих на сайті Інтернет-магазину за адресою https://prolm.com.ua/information/delivery.
6.4. Право власності на Товар, переходить від Продавця до Покупця в момент фактичної передачі замовленого (сплаченого) Товару Покупцеві.
6.5. Прийом Товару по кількості та якості відбувається в місці передачі Товару від Продавця (перевізника) Покупцю. Після отримання Покупцем Товару, претензії до кількості, комплектності та виду Товару не приймаються. 

 

7. ПОВЕРНЕННЯ (ОБМІН) ТОВАРУ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ

7.1. Умови про терміни та порядок повернення / обміну Товару регламентовані законодавством України.
7.2. Покупець має право протягом чотирнадцяти днів з моменту передання йому непродовольчого товару повернути товар належної якості або обміняти його на аналогічний товар інших розміру, форми, габариту, фасону, забарвлення або комплектації, У разі виявлення різниці в ціні покупець проводить необхідний перерахунок з продавцем.
7.3. Повернення Товару належної якості здійснюється силами та за рахунок Покупця. Також Покупець до передання йому товару має право відмовитися від виконання договору за умови відшкодування продавцеві витрат, понесених у зв'язку з вчиненням дій щодо його виконання.
Повернення товару належної якості проводиться, якщо зазначений Товар не був у споживанні, збережено його товарний вид, споживчі властивості, пломби, фабричні ярлики, а також є товарний або касовий чек або інший підтверджує оплату зазначеного Товару документ. Відсутність у Покупця товарного або касового чека або іншого підтверджує оплату Товару документа не позбавляє його можливості посилатися на показання свідків. Повернення Товару в терміни та на умовах, передбачених цим розділом, можливий, якщо Покупцем виступає фізична особа, яка купує товар для особистих, сімейних, домашніх потреб.
7.4. При відмові від товару покупець може зв'язатися з Продавцем за допомогою електронної пошти prolm@kugel.ua або по телефону +380 (44) 500-44-00. Протягом доби з Покупцем зв'яжеться представник інтернет-магазину для уточнення деталей повернення / обміну товару.
7.5. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначених ним у заяві реквізитів для повернення грошових коштів.

 

8. ПОВЕРНЕННЯ (ОБМІН) ТОВАРУ З НЕДОЛІКАМИ

8.1. Покупець, який виступає споживачем Товару для особистих, сімейних, домашніх потреб, якому проданий товар неналежної якості, має право за своїм вибором вимагати:
• заміни недоброякісного товару товаром належної якості;
• пропорційного зменшення ціни товару;
• негайного безоплатного усунення недоліків товару;
• відшкодування витрат по усуненню недоліків товару;
• розірвати договір роздрібної купівлі-продажу та зажадати повернення сплаченої за товар грошової суми.
8.2. Споживач має право вимагати заміни технічно складного товару або дорогого товару в разі виявлення його істотних недоліків.
8.3. Наслідки передання товару неналежної якості юридичній особі або індивідуальному підприємцю передбачені законодавством України.
8.4. Для повернення / обміну товару з недоліками, виявленими під час приймання товару, покупець повинен мати акт, складений спільно з представником транспортної компанії, для подальшої відправки на адресу Продавця.
8.5. Для вирішення питання повернення / обміну товару з недоліками, виявленими в процесі експлуатації протягом гарантійного терміну, Продавець залишає за собою право прийняти Товар неналежної якості у покупця та в разі необхідності провести перевірку якості Товару. Крім того, Продавець має право вимагати у покупця надати фото товару, заявленого дефекту, упаковки, шильдіка виробника.
8.6. У разі спору про причини виникнення недоліків товару Продавець має право провести експертизу товару за свій рахунок. Якщо в результаті експертизи буде встановлено, що недоліки товару виникли внаслідок обставин, за які не відповідає продавець (виробник), покупець зобов'язаний буде відшкодувати витрати на проведення експертизи, а також пов'язані з її проведенням витрати на зберігання та транспортування товару.
8.7. При отриманні товару Продавцем та підтвердження наявності недоліків, за які відповідає Продавець, проводиться заміна товару або повернення сплачених грошових коштів в залежності від заявленого покупцем вимоги. Крім того, Продавець компенсує Покупцю документально підтверджені витрати на доставку Товару Продавцю для проведення перевірки якості в розумних межах. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначених ним у заяві реквізитів для повернення грошових коштів.
8.8. Продавець не приймає претензії по Товару у випадках:
• наявності зовнішніх механічних пошкоджень;
• некомплектності;
• пошкодження будь-яких захисних знаків (відміток, пломб) заводу / фірми-виробника;
• якщо присвоєні заводом / фірмою виробником серійні номери або маркування вироби не відповідають відомостям, зазначеним в гарантійному талоні;
• якщо продукція піддавалася ремонту особами або організаціями, що не мають на це прав та відповідних ліцензій, а так само відповідних норм з техніки безпеки;
• якщо дефекти викликані через застосування товару з метою, що не відповідає встановленій сфері застосування даного товару, зазначеної в технічній інструкції або в керівництві по експлуатації;
• якщо пошкодження вироби відбулося з порушенням правил та умов установки та підключення, експлуатації, транспортування та зберігання, передбачених виробником;
8.9. При наявності в товарі недоліків покупцеві необхідно повідомити про даний факт Продавцю по електронній пошті prolm@kugel.ua або по телефону +380 (44) 500-44-00.
При необхідності Покупець може додати документи, що мають значення для розгляду претензії. Протягом доби з Покупцем зв'яжеться представник інтернет-магазину для уточнення деталей проведення перевірки якості Продавцем або уповноваженим представником виробника. У разі підтвердження обгрунтованості претензії до якості Товару, повернення або заміна неякісного Товару проводиться за рахунок Продавця. Якщо причина виникнення нестачі в Товарі пов'язана з діями / бездіяльністю Покупця, або в разі встановлення технічної справності Товару, Покупець відшкодовує Продавцю документально підтверджені витрати, пов'язані з проведенням перевірки якості Товару.


9. ГАРАНТІЯ НА ТОВАР

9.1. Продавець несе відповідальність за недоліки, виявлені в Товарі протягом гарантійного терміну.
9.2. Умови гарантії та гарантійного обслуговування визначаються виробником або Продавцем.
9.3. У разі, коли гарантійний термін складає менше одного року та недоліки товару виявлені Покупцем після закінчення гарантійного терміну, але в межах одного року з дня передачі товару споживачеві, продавець (виробник, постачальник, представник) відповідає за недоліки товару, якщо споживач доведе, що недоліки товару виникли до його передачі споживачеві або з причин, які існували до моменту його передачі.
Продавець відповідає за недоліки Товару, на який не встановлено гарантійний строк, якщо Покупець доведе, що вони виникли до передачі Товару Покупцю або з причин, які існували до цього моменту.
9.4. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, замовлених на Сайті.


10. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

10.1. Продавець має право:
- в будь-який час вносити зміни в даний Договір, матеріали та інформацію (в т.ч. про Товари/Послуги), що пропонуються в Інтернет – магазині;
- відмовитись від укладення Договору публічної оферти за відсутності у нього можливостей продати Покупцеві відповідний Товар/надати Послугу;
- здійснювати записи телефонних переговорів з Покупцем; 
- призупинити продаж Товарів/надання Послуг Покупцю у разі порушення Покупцем своїх зобов’язань (зокрема, але не обмежуючись, не здійснення оплати за замовлений Товар/Послугу) за цим Договором;
- вимагати від Покупця добросовісно виконувати свої зобов’язання за даним Договором;
- без узгодження з Покупцем, передавати свої права та обов'язки по виконанню Договору третім особам.
10.2. Продавець зобов’язаний:
- надіслати Покупцю підтвердження замовлення або повідомити його про неможливість виконати замовлення Покупця;
- передати Товар Покупцеві після здійснення ним оплати за такий Товар; 
- надавати Послуги якісно та вчасно;
- перевірити якість та кількість Товару при його передачі Покупцеві;
- не розголошувати будь-яку приватну інформацію Покупця і не надавати доступу до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України (не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі Договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем); 
- запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації та/або передачу її особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень; своєчасно виявляти і припиняти такі факти;
- належним чином виконувати умови даного Договору.

 

11. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

11.1. Покупець має право:
-  зареєструватись в Інтернет - магазині;
- у разі не згоди з будь-яким пунктом оферти, відмовитись від покупки Товарів/прийняття Послуг, реєстрації в Інтернет -  магазині, та будь-яких інших дій, передбачених даним Договором;
- звертатись за консультацією до Продавця щодо властивостей та характеристик Товару/Послуг;
- вимагати від Продавця добросовісно виконувати свої зобов’язання за даним Договором;
- інші права, передбачені чинним законодавством України
11.2. Покупець зобов’язаний:
- до моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом та умовами Договору, цінами на Товар/Послуги, пропонованими Продавцем в Інтернет-магазині; 
- повідомити всі необхідні дані, що  ідентифікують його як покупця і необхідні для реєстрації в Інтернет - магазині шляхом власноручного внесення даних при реєстрації в Інтернет - магазині, або шляхом повідомлення необхідних відомостей оператору Інтернет – магазину, та підтримувати їх актуальність;
- своєчасно оплатити замовлений Товар/Послугу (і його доставку, у разі необхідності доставки Товару);
- належним чином оформити прийняття Товару/Послуги (в т.ч. підписати та передати Продавцю відповідні документи на отримання Товару/Послуги), пред’явити документ, що посвідчує особу (особу, уповноважену на отримання Товару);
- перевірити якість та кількість Товару при його отриманні від Продавця;
- не розголошувати будь-яку приватну інформацію Продавця і не надавати доступу до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України; не передавати логін і пароль, отримані при реєстрації третім особам, та самостійно нести відповідальність за невиконання даного зобов’язання;
- належним чином виконувати умови даного Договору.

 

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за даним Договором у відповідності до чинного законодавства України.
12.2. Покупець, оформлюючи замовлення, несе відповідальність за достовірність наданої Продавцю інформації про себе (в.т.ч., але не виключно, інформації, зазначеної в пп. 4.3. Договору), а також підтверджує, що він ознайомлений з умовами даного Договору і погоджується з ними. Продавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, що надається Покупцем при реєстрації.
12.3. Продавець не несе відповідальності за неможливість виконати замовлення Покупця, якщо така неможливість виникла в результаті незалежних від Продавця обставин, включаючи, але не обмежуючись, порушення роботи ліній зв’язку, несправність устаткування тощо.
12.4. Загальна відповідальність Продавця за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору обмежується сумою платежу Покупця, що здійснений на підставі даного Договору.


13. ФОРС-МАЖОР

13.1. Перебіг терміну виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором може бути призупинений тільки в разі настання обставин непереборної сили (форс-мажор), а саме: пожежі, стихійного лиха, збройного конфлікту, істотної зміни законодавства України, що ускладнює або унеможливлює виконання Стороною своїх зобов’язань по даному Договору, або з інших обставин, які перебувають поза контролем Сторін. 
13.2. Сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили, має протягом 5 (п’яти) календарних днів письмово повідомити про це другу Сторону.
13.3. У випадку настання обставин непереборної сили Сторона, яка зазнала їх дії, за умови дотримання вимог пункту 13.2 даного Договору, на період дії таких обставин звільняється від відповідальності за даним Договором.
13.4. Після припинення дії обставин непереборної сили, перебіг терміну виконання зобов’язань поновлюється. Про припинення дії обставин непереборної сили Сторона, яка зазнала їх дії, має письмово повідомити другу Сторону. 
13.5. Якщо дія обставин непереборної сили триває більше ніж 30 (тридцять) календарних днів поспіль, то Сторони мають право припинити дію цього Договору та здійснити остаточні розрахунки. При цьому збитки, заподіяні припиненням дії Договору, не відшкодовуються й штрафні санкції не сплачуються.

 

14. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

14.1. Даний Договір набуває чинності з моменту отримання Покупцем підтвердження замовлення від Продавця. Договір діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
14.2. Цей Договір укладено на території України і діє в рамках чинного законодавства України.
14.3. Інтернет - магазин містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші матеріали, що охороняються законом. Покупець або будь-які інші треті особи не мають права використовувати матеріали, розміщені в Інтернет – магазині (в т.ч. вносити зміни, копіювати, публікувати, передавати третім особам і т.д.). Використання матеріалів сайту без згоди правовласників не допускається. При цитуванні матеріалів сайту, включаючи охоронювані авторські твори, посилання на сайт Інтернет - магазину обов'язкове.
14.4. Всі суперечки, пов'язані з невиконанням, або неналежним виконанням своїх зобов'язань за цим Договором Сторони будуть намагатися вирішити в ході переговорів.  У разі недосягнення згоди в ході переговорів, суперечки будуть вирішуватися в порядку передбаченому чинним законодавством України. 
14.5. Прийняттям пропозиції укласти Договір (Акцепт) (відповідно до п. 3.1. цього Договору) Покупець приймає Політику конфіденційності Виконавця, яка розміщена в мережі інтернет за адресою https://prolm.com.ua/information/information&information_id=3, а також надає згоду на збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну) та використання його персональних даних та особистої персональної інформації всіма способами, передбаченими застосованим законодавством, з метою виконання зобов’язань за договором. 
14.6. У випадках, що не врегульовані даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.